Lagland

BNS Lintgen huet haut mat 5 Memberen an 2 Gefierer zu Lagland um Terrain vun der Belger Armei en 4x4 Trainingscours gemach. Den Coura war fum HIT organiseiert. Et huet Moies mat e bessen Theorie ungefaang an dono ass et mat vill Praxis weidergaang.

Mir soen dem Instrukter vun der Letzebuerger Armei Merci fir den intressanten Dach.Lagland