Technical Rescue Team Lintgen/Lorentzweiler

Lëntgen/Luerenzweilerer

           

Ufank 2014 ass zu Lëntgen/Luerenzweiler eng TRT Equipe zesummen gestallt ginn. Des Equipe huet dunn 1 mol den Mount en Übung ofgehal fir sech ob NTRC zu Ettelbréck virzebereeden .

Den 13-14.09.2014 huet des Equipe un den National Trauma and Rescue Challenge zu Ettelbréck deel geholl, an konnt do folgend Plazen belehen

-    Best Medic Overall

-    2 Platz Overall

-    1 Platz StandardEquipe Lintgen/Lorentzweiler

-    3 Platz Rapid

Woumat se sech qualifizéiert hunn un den Wolrd Rescue Challenge an England déi um der Fire Service Collage an Morethon-in-Marsh ofg

ehalen gouf . Do hunn se sech missen 3 Szenario stellen. En Rapid (10min.) , en Simple ( ouni Hydraulik Geschir) an een Complex (30min.). Hei hunn se déi 20. Platz vun 32 beluet .

Den 17 Oktober 2014 sinn Memberen vun der TRT Equipe déi un der WRC deelgeholl hunn an den Ministere de L´Interieure geruff ginn ; wou den Minister Dan Kersch hinnen perséinlech felicitéiert huet fir Resultat wat Sie bei der WRC erreecht hunn.

Déi nächsten Nationalen Trauma & Rescue Challange ass den 4.-5. Julie 2015 zu Suessem . Wou Equipe vun Lëntgen/Luerenzweiler och drun deel hellt .